Περιμετρική Ασφάλεια

Τα συστήματα περιμετρικής ασφαλείας είναι πλέον  το ποιο  βασικό κομμάτι ενός συστήματος ασφαλείας.Το περιμετρικό σύστημα είναι αυτό που εντοπίζει κάποιον εισβολέα  πριν ακόμα  εισέλθει στο φυλασσόμενο χώρο. όσο ποιο σύντομα γίνει αντιληπτή η ύπαρξη παρανόμου εισβολέα τόσο ποιο αποτελεσματικό γίνεται το σύστημα ασφαλείας. Όλο και περισσότερες λύσεις δίνουν οι εταιρείες που κατασκευάζουν συστήματα περιμετρικής προστασίας με πάρα πολλών ειδών ανιχνευτές ώστε να μπορούν να καλύψουν όλων τον ειδών χώρου αλλά και τις μορφολογικές ιδιαιτερότητες που παίζουν έναν  από τούς ποιο σημαντικούς  ρόλους  στην επιλογή του καταλλήλου  ανιχνευτή. Εδώ είναι που πρέπει να δώσουμε μεγάλο βάρος όταν σχεδιάζουμε ένα σύστημα περιμετρικής προστασίας στο ποιος ανιχνευτής είναι κατάλληλος για το κάθε σημείο που θέλουμε να ασφαλίσουμε. Δυστυχώς στα συστήματα περιμετρικής ασφαλείας δεν δίνεται πάντα η προσοχή που απαιτείται με αποτέλεσμα να έχουμε διάφορα προβλήματα με ποιο σημαντικό αυτό των ψεύτικων συναγερμών. Για να αποφύγουμε τέτοιου είδους προβλήματα πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή σε κάποιους παράγοντες  όπως  η μορφολογία του εδάφους, το είδος περίφραξης, τις καιρικές συνθήκες, το μήκος της περιμέτρου,  το είδος του χώρου και η μόνιμη φυσική παρουσία η όχι. Ένα σύστημα περιμετρικής ανίχνευσης μπορεί να σινδειαζεται από σύστημα συναγερμού, κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, σύστημα ελέγχου πρόσβασης. Η WARD SECURITY SYSTEMS έχει στη διάθεση της  μια μεγάλη γκάμα ανιχνευτών όπως  ανιχνευτές υπερύθρων, ανιχνευτές μικροκυμάτων, ανιχνευτές διπλής τεχνολογίας, δέσμες υπερύθρων, μυκροκυματικα φράγματα, ανιχνευτές αναριχισης φράχτη, ώστε να επιλέξουμε τις ποιο κατάλληλες λύσεις για τον χώρο σας είτε πρόκειται για ένα διαμέρισμα μια μονοκατοικία η ένα εργοστάσιο.

Copyright © 2012 ward.gr